Detailoverzicht

Gedetailleerde omschrijving van Ria Wiltingh

Ria Wiltingh

Naam locatie: Beeldigbuiten

Locatienummer: 54 B

Adres: IJselweg 19, Vierakker, Nederland

Telefoonnummer: 06-12454511

Emailadres: wiltinghria@hotmail.com

Atelier Beeldig Buiten (Ria Wiltingh)
In mijn atelier en in de beeldentuin kunt u mijn werk komen bekijken. Mijn werk bestaat uit beeldende kunst (beelden van steen en stone art). Mensen; hun bewegingen en uitdrukkingen zijn mijn inspiratiebron, daarbij respecteer ik de al bestaande vorm van de steen.