Detailoverzicht

Gedetailleerde omschrijving van Elly en Jos Heerink

Elly en Jos Heerink

Naam locatie: Pottenbakkerij

Locatienummer: 28

Adres: Neuzendijk 5, 7021 LS Zelhem, Netherlands

Telefoonnummer: 0314641662

Emailadres: e.j.heerink@hetnet.nl

Website: http://josheerink.nl

Ook dit jaar is Jos er in geslaagd variatie aan te brengen in de glazuren. Hierdoor kunnen er meer kleurschakeringen
naar voren komen.
Verder zullen ook deze keer weer de nodige objecten te zien zijn in de tuin, die, als siertuin, ook te bezichtigen is.
Naast demonstraties RAKU-stoken zullen er ook, door Elly, beschilderde pallets her en der te bewonderen zijn.