Detailoverzicht

Gedetailleerde omschrijving van Beeldhouwerscollectief Doetinchem

Beeldhouwerscollectief Doetinchem

Naam locatie: Wijngoed Kranenburg

Locatienummer: 65.c

Adres: Kostedeweg 2, 7151bd, Kranenburg

Telefoonnummer: 0314332700

Emailadres: aj.overmars@hetnet.nl

Website: http://www.beeldhouwerscollectief.nl

Het Beeldhouwers Collectief Doetinchem is een samenwerkingsverband van Beeldhouwers uit de Achterhoek. Het Collectief heeft tot doel om de krachten te bundelen door exposities en demonstraties te houden, ervaringen uit te wisselen en elkaar op kunstzinnig gebied te stimuleren.
Het aantal leden is gegroeid tot meer dan 30 personen die ieder op eigen wijze het beeldhouwen in hout beleven