Detailoverzicht

Gedetailleerde omschrijving van Axel Scholze

Axel Scholze

Naam locatie: Den Halven Sandacker

Locatienummer: 9

Adres: Bakerwaardseweg 11, 7226LR, Bronkhorst

Telefoonnummer: 0575-442095

Emailadres: axel.scholze@kpnplanet.nl

Website: http://www.axelscholze.nl

Zijn woonboerderijtje in de Bakerwaard en (bij mooi weer) de grote tuin er om heen zijn het decor voor de figuratieve schilderijen van autodidact Axel Scholze. Met portretten, taferelen en het vangen van momenten in bewegingen probeert hij herkenbare emoties met acrylverf weer te geven. De uiteindelijke interpretatie van de getoonde lichaamstaal laat hij echter over aan de toeschouwer.