Detailoverzicht

Gedetailleerde omschrijving van Axel Scholze

Axel Scholze

Naam locatie: Den Halven Sandacker

Locatienummer: 40

Adres: Bakerwaardseweg 11, Bronkhorst, 7226LR

Telefoonnummer: 0575-442095

Emailadres: axelscholze27@gmail.com

Website: https://www.axelscholze.nl/

Mensen zijn de favoriete schilderobjecten van Axel Scholze. Met acrylverf probeert hij lichaamstaal en beweegmomenten op figuratieve wijze vast te leggen. Zijn indringende portretten vormen een “wall of faces”, een verzameling van menstypen en emoties. Om zijn werk te bekijken bent u welkom op zijn woonboerderij in de Bakerwaard, waar tevens gelegenheid is zijn landschapstuin te bezichtigen.