Algemene Voorwaarden.  

Doelstelling/uitgangspunten Kunst4daagse

Bezoekers gedurende vier dagen laten kennisnemen van een rijk en gevarieerd palet aan kunst binnen de gemeentegrenzen van Bronckhorst, zowel in de dorpskernen als in het buitengebied.

Er vindt geen ballotage plaats. De kunst4daagse biedt een mix van amateur en professionele kunstenaars, heeft een lage drempel en laat de bezoekers kennisnemen van een grote variatie in aanbod van betaalbare en bereikbare kunst.

De Kunst4daagse Bronckhorst is een initiatief van de werkgroep Kunst4daagse, uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Stichting het WEB, kunstenaarsnetwerk in de Achterhoek.

 

Deelnemers;

De kunst4daagse kent 2 typen deelnemers:

De Individuele kunstenaar

Een bestaand collectief van kunstenaars en kunstgaleries.

 

De deelnemersbijdrage is € 50,- (exclusief btw) per individuele kunstenaar.

De deelnemersbijdrage is € 165,- (exclusief btw) voor een bestaand collectief van kunstenaars en voor kunstgaleries

 

Spelregels;

Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het regelen van een geschikte locatie, het organiseren van zijn expositie en een goede professionele presentatie. Deze dient plaats te vinden binnen de grenzen van de gemeente Bronckhorst. Deelnemende kunstenaars hoeven niet in de gemeente te wonen. Voor eventuele vragen hierover kunt u een mail sturen aan de organisatie.

 

De locatie waar geëxposeerd wordt is 4 dagen open van 10.00 – 17.00 uur. Er wordt verwacht dat de kunstenaar zoveel mogelijk aanwezig is.

 

De werkgroep organiseert de 4 routes, zorgt voor de brochure, de website en de verdere publiciteit oa in regionale bladen en sociale media .

 

 

De deelnemersbijdrage geeft recht op plaatsing in de brochure van 1 kunstfoto, een korte tekst van maximaal 400 lettertekens (aard werk, techniek, materiaal), adres expositie locatie en websitegegevens. Mits alles voor de deadline is ingeleverd.

De aankondiging wordt door de organisatie geplaatst in de regionale bladen. Het evenement zelf en aandacht voor individuele kunstenaars word tevens breeduit gepubliceerd in dezelfde regionale bladen. En  op de eigen en andere sociale media. De brochure wordt via de kunstenaars zelf verspreidt in de gemeente Bronckhorst.

Deelnemersbijdrage geeft recht op plaatsing van maximaal 6 kunstfoto’s op de website van de kunst4daagse met identieke tekst als in brochure.

Elke deelnemer krijgt  ca. 20 brochures om zelf uit te delen aan belangstellenden

 

 

Deadline voor aanmelding via de website is dit jaar 15 januari 2023.

Een aanmelding wordt verwerkt als de betaling is ontvangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

';