Algemene Voorwaarden.  

Doelstelling/uitgangspunten Kunst4daagse

Bezoekers gedurende vier dagen laten kennisnemen van een rijk en gevarieerd palet aan kunst binnen de gemeentegrenzen van Bronckhorst, zowel in de dorpskernen als in het buitengebied. Aangezien Bronckhorst rijk is aan een prachtig natuurschoon met vele historische plaatsen, landgoederen en monumentale panden, biedt dit de bezoeker een meerwaarde ten opzichte van andere kunstroutes.

Er vindt geen ballotage plaats. De kunst4daagse biedt een mix van amateur en professionele kunstenaars, heeft een lage drempel en laat de bezoekers kennisnemen van een grote variatie in aanbod van betaalbare en bereikbare kunst.

Hoewel de Kunst4daagse zich ontwikkeld heeft tot een toeristisch kunstevent, ligt het accent primair op de kunst en de kunstenaars.

De Kunst4daagse Bronckhorst is een initiatief van de werkgroep Kunst4daagse, uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Stichting het WEB, kunstenaarsnetwerk in de Achterhoek.

 

Deelnemers;

De kunst4daagse kent 2 typen deelnemers:

De Individuele kunstenaar

Een bestaand collectief van kunstenaars (bijv. Steenders Palet, Beeldhouwerscollectief) en kunstgaleries.

 

De deelnemersbijdrage is € 45,- (exclusief btw) per individuele kunstenaar.

De deelnemersbijdrage is € 150,- (exclusief btw) voor een bestaand collectief van kunstenaars en voor kunstgaleries

 

Spelregels;

Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het regelen van een geschikte locatie, het organiseren van zijn expositie en een goede professionele presentatie. Deze dient plaats te vinden binnen de grenzen van de gemeente Bronckhorst. Deelnemende kunstenaars hoeven niet in de gemeente te wonen

 

De locatie waar geëxposeerd wordt is 4 dagen open van 10.00 – 17.00 uur. Er wordt verwacht dat de kunstenaar zoveel mogelijk aanwezig is.

 

De werkgroep organiseert de 4 routes, zorgt voor de brochure, de website en de verdere publiciteit.

 

 

De deelnemersbijdrage geeft recht op plaatsing in de brochure van 1 kunstfoto, een korte tekst van maximaal 400 lettertekens (aard werk, techniek, materiaal), adres expositie locatie en websitegegevens. Mits alles voor de deadline is ingeleverd.

De brochure wordt huis aan huis verspreidt in de gemeente Bronckhorst.

Deelnemersbijdrage geeft recht op plaatsing van maximaal 6 kunstfoto’s op de website van de kunst4daagse met identieke tekst als in brochure.

Elke deelnemer krijgt  ca. 10 brochures om zelf uit te delen aan belangstellenden

 

 

Deadline voor aanmelding is dit jaar 1 februari 2022. Aanmelding geschiedt door het deelnameformulier op de website in te vullen.

Een aanmelding wordt alleen verwerkt als de betaling is ontvangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogallerij 2019, impressies Kunst4daagse

';